b
Overlijden

De financile situatie na overlijden
Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met het overlijden van een dierbare. Naast de emotionele gevolgen heeft een overlijden vaak grote financile consequenties.


Denkt u hierbij aan:
Het netto besteedbaar inkomen in de nieuwe situatie
De mogelijkheid om in het huis te blijven wonen
Het recht op n of meerdere nabestaandenpensioenen
De nalatenschap
Schulden in de nalatenschap
Mogelijkheden om erfbelasting te besparen
Het testament

Naast praktische oplossingen om zaken beter op elkaar af te stemmen kan ik u goed informeren en adviseren over bovengenoemde zaken. Het is echter verstandig om tijdens uw levenal over deze zaken na te denken. Zo komt u later financieel niet voor verrassingen te staan en kunt u bijv. voorkomen, dat uw erfgenamen teveel erfbelasting moeten afdragen. Daarnaast kan ik u adviseren over de inhoud van een testament. Ik ben niet bevoegd om een testament op te stelllen. Daarvoorzal ik u doorverwijzennaar een notaris.

 

   Postbus 76
   3200 AB  Spijkenisse
   Telefoon: (06) 34886202
   kvk 50930400
Contact

second